Waterloo Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710411

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@waterloo-hotel.info

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://waterloo-hotel.info/

Y lleoliad delfrydol ar gyfer darganfod golygfeydd syfrdanol arfordir a chefn gwlad Eryri. Ar dir y gwesty mae ystafelloedd modern ar steil porthdy. Maent yn cynnwys lle parcio. Ar y tu fewn mae'r ystafelloedd yn cynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi, teledu sgrîn fflat a sêff. Mae ystafelloedd hefyd ar gael yn y prif westy. Mae yna fwydlen sy'n cynnig dewis eang o fwydydd a wneir â chynnyrch lleol. Mae cyfle i'r gwesteion fwynhau y cyfleusterau hamdden - pwll nofio cynnes dan do, Jacuzzi, sawna, ystafell stêm a champfa. Mae Wi-Fi am ddim ar gael ym mhob rhan o'r adeilad.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Pwll nofio
 • Te/Coffi
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan

Gwobrau