Riverside Touring Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ffordd Hen Eglwys, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710310

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page riverside@morris-leisure.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.morris-leisure.co.uk/holiday-home-parks/riverside-betws-y-coed

Wedi'i leoli yng nghanol  mynyddoedd dramatig a golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol Eryri, mae Riverside Touring Park yn sefyll ar leoliad ar lan yr afon o fewn pellter cerdded i siopau, bwytai a thafarndai'r pentref, tra hefyd yn cynnig yr heddwch a'r llonyddwch i'r rhai sy'n ceisio dianc ac ymlacio. Yn safle cysylltiedig â'r Caravan & Motorhome Club, mae'r parc yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio'r tirwedd syfrdanol cyfagos, neu i fwynhau'r atyniadau unigryw niferus sydd gan Eryri i'w gynnig. Mae'r parc pump seren, wyth erw hwn yn darparu lleiniau ar gyfer 60 o garafanau a charafanau teithiol, a nifer cyfyngedig o bebyll bach (2m x 1.2m ar y mwyaf).

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • Golchdy
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau