Anna Davies

Holyhead Road, Betws-y-Coed, LL24 0AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710292

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@annadavies.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.annadavies.co.uk/

Mae Anna Davies yn siop ym mhentref syfrdanol Betws-y-Coed wrth ymyl Gwesty'r Royal Oak, sydd wrth wraidd Parc Cenedlaethol Eryri. Agorwyd ym 1956 gan Anna Davies fel siop bentref fechan, gan werthu tecstilau a dillad o felinau lleol a thraddodiadol. Gan ymestyn i'w maint presennol, mae'r siop yn parhau i fod yn eiddo preifat.