Mount Garmon View

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710335

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page welcome@mount-garmon.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.mount-garmon.co.uk/

Tŷ llety hardd Fictorianaidd gwych yng nghanol Betws-y-coed. Lle delfrydol i fynd ar antur neu i ymlacio ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r ystafelloedd yn hynod o lân a chyfforddus gyda chyfleusterau en-suite. Ceir dewis helaeth o frecwast blasus. Maes parcio preifat. Storfa feiciau ddiogel. Mynediad Wi-Fi am ddim. Siaredir Almaeneg yn rhugl. Mwy o wybodaeth ar y wefan.

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Gardd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael

Gwobrau