Rhaeadr Ewynnol

Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DW

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.betws-y-coed.co.uk/feature_pages/item/1067/Swallow_Falls_Betws_y_Coe…

Mae'r rhaeadr ysblennydd hwn ar Afon Llugwy wedi dod yn enwog ac yn adnabyddus dros y 100 mlynedd diwethaf, ac wedi ymddangos ar ffilm, cerdyn post a chynfas. Er bod y prif fannau gwylio ar lan ddeheuol y Llugwy, gyda digon o le parcio ar hyd yr A5 ac o fewn maes parcio'r gwesty, fe'i gwelir yn llawer mwy dramatig os cyrchir ar droed ar hyd y lan ogleddol.