Glampio Coed

Coed y Llan, Rhoshirwaun, Gwynedd, LL53 8HL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 719180

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glampiocoed@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.glampiocoed.com/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Cabanau moethus wedi eu lleoli ar dir 2 acer o goedwig wrth ymyl arfordir Pen Llŷn, ger Aberdaron yng Ngogledd Cymru. Mae yna 7 caban ar y safle wedi eu hadeiladu gan y perchennog. Maent yn cynnwys  carthen Gymreig a dillad gwlau o safon uchel. Defnyddir coed o'r goedwig i ddodrefnu ac i roi golwg gwledig tu mewn. Bydd croeso i gwsmeriaid ddefnyddio y gegin gymunedol i goginio a darparu bwyd. Yn ogystal, mae gan pob caban fwrdd picnic, cadeiriau cyfforddus, barbeciw a thân agored. Gerllaw, mae bloc cawod newydd sydd yn foethus dros ben. Mae Glampio Coed yn agos i draethau godidog Llŷn, gyda golygfeydd hyfryd a machlud haul gyda'r nos. Gellir cerdded arfordir, mynydda, heb son am eistedd yng ngolau tân yn edrych ar y sêr fin nos. 

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • Golchdy
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau