Gwesty'r Llong

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760204 | 01758 760385

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@theshiphotelaberdaron.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theshiphotelaberdaron.co.uk

Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl yng Ngwesty'r Llong, Aberdaron, tafarn bentref 3 Seren ychydig fetrau o'r traeth, sy'n cynnig amrywiaeth o lety Gwely a Brecwast ar gyfer pawb, gyda dewis o ystafelloedd dwbl neu deulu. Mae cotiau ar gael hefyd. Mae'r cogyddion ym Mwyty Gwesty'r Llong yn defnyddio cynhwysion ffres o ffynonellau lleol i greu seigiau blasus ac yn gweini crancod a chimwch ffres lleol sydd wedi ennill gwobrau yn rheolaidd. Mae cwrw a gynhyrchir yn lleol yn cael ei weini yn y bar. 

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty
 • Parcio
 • Dim Ysmygu
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Te/Coffi
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cot ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail