Becws Islyn

Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760370

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gillianbryngwynt@yahoo.co.uk

Becws bychan ym mhentref Aberdaron. Mae bara a chacennau yn cael eu pobi'n ddyddiol, a cheir caffi ar y llawr cyntaf ar gyfer brecwast, byrbrydau ac amrywiol ddanteithion melys a sawrus.

Mwynderau

 • Parcio
 • Derbynnir Cŵn
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • WiFi am ddim
 • Talebau rhodd ar gael