Gwesty Tŷ Newydd

Aberdaron, LL53 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760207

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gwestytynewydd@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gwesty-tynewydd.co.uk/

Gwesty a thafarn pedair seren ar lannau Bae Aberdaron. Golygfeydd gwych a chroeso cynnes drwy gydol y flwyddyn.  Ewch i giniawa yn y bwyty, gan fwynhau prydau wedi’u coginio â chynhwysion lleol ffres, fel cimwch neu granc Aberdaron newydd ei ddal, a gwyliwch y machlud o'r teras tra'n mwynhau diod o'r bar trwyddedig.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Parcio (Bws)
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Cadair uchel ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Siaradir Cymraeg
 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd