Llwynfor

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Rhiw, Gwynedd, LL53 8AF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 730670 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07815 793998

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page carolgwilym@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://llwynfor.co.uk/

Gyda golygfeydd godidog dros Borth Neigwl a Bae Ceredigion, mae gan Llwynfor olygfa ysblennydd o arfordir Gogledd Cymru ac Eryri, ac mae’n cynnig y gair olaf mewn moethusrwydd. Yn cynnig offer ac wedi ei ddodrefnu ar gyfer grwpiau mawr, mae gan y tŷ eang yma chwech llofft, pedair ystafell gawod, ystafell ymolchi, dwy ystafell fyw mawr a chegin anferth. WiFi, llosgwr coed, lawnt, BBQ, ac ystafell gemau gyda hoci aer, tenis bwrdd ayyb. Darperir tywelion. Mae arhosiad yn Llwynfor yn brofiad arbennig bythgofiadwy!

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • En-Suite
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael