Bwthyn Meillionydd Bach

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Rhoshirwaun, Gwynedd, LL53 8HY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 780318

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page meillionyddbach@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.meillionydd.co.uk/

Ysgubor 4 seren chwaethus ar gyfer 2 (ynghyd ag 1 plentyn). 3 milltir o bentref prydferth Aberdaron. Clyd, cyfforddus ac yn gynnes. Cynllun agored gyda chymysgedd o ddodrefn modern a hynafol. Llosgwr pren ar gyfer nosweithiau clyd ar ôl diwrnod arbennig o gerdded llwybr yr arfordir. Archwiliwch y traethau tywodlyd a chefn gwlad a chael noson esmwyth yn y gwely maint brenin. Croeso Cynnes.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • En-Suite
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • Peiriant golchi ar y safle
 • WiFi ar gael
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol

Gwobrau