Traeth Aberdaron

Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BE

Yn Aberdaron, ar Arfordir Treftadaeth Llŷn, ceir traeth tywodlyd godidog sydd â mynediad rhwydd (yn cynnwys mynediad anabl).  Mae’r pentref darluniadol hwn, ar flaen rhan orllewinol y Llŷn ger y moroedd ysblennydd, sydd yn gartref i nifer o chwaraeon dŵr - yn cynnwys syrffio a hwylio ‘wake’ - ac yn gartref blynyddol i ŵyl regata.  Er mai tywodlyd yw’r rhan fwyaf o’r traeth mi geir ambell i garreg fawr bob hyn a hyn, ond caiff eich sylw ei ddwyn oddi wrth rhain a’i gyrru tuag at y pentiroedd hyfryd sydd i’w gael ar ddwy ochor o’r traeth. Nid yn unig y bydd y pentiroedd hyn yn creu golygfeydd gwych ond maent hefyd yn cynnig cysgod i’r traeth. Caiff cŵn eu croesawu os ydynt yn cadw i ochor chwith o’r llithrfa. Mae parth gwaharddiad cychod pŵer yma er mwyn ceisio gwarchod nofwyr. Ceir dewis da o dripiau cychod hefyd, o dripiau pysgota i deithiau dros y lli i Ynys Enlli,  ‘Ynys i 20,000 o seintiau’ sydd yn llawn etifeddiaeth a bywyd gwyllt. Ceir digonedd o lefydd parcio, siopau a chaffis, ac mae hefyd ddewis helaeth o lety ar gyfer pob ymwelydd..

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siop
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw