Porth y Swnt

Henfaes, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 703810

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page porthyswnt@nationaltrust.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nationaltrust.org.uk/porth-y-swnt

Dyma ganolfan ddehongli newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhen draw Llŷn. Mae dyluniad syml i’r ganolfan ac mae wedi’i hysbrydoli gan bensaernïaeth Aberdaron a chefndir morwrol y pentref. Bydd y ganolfan yn gweithredu fel porth i rinweddau unigryw a threftadaeth ddiwylliannol cyfoethog Llŷn. Mae’r enw’n dweud y cyfan. Mae’r enw Porth y Swnt yn cyfeirio at Swnt Enlli, sef y rhan o’r môr sy’n sefyll rhwng Aberdaron ac Ynys Enlli, ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’. Mae’n cyfleu sut y bydd y ganolfan yn adrodd stori Llŷn – ei hanes naturiol a’i hanes dynol, ei chuddfannau a sut y bu i’r ardal arbennig o Gymreig hon ddenu pererinion o fannau pell ac agos.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Traeth gerllaw
  • Siop