Tynllwyn Caravan and Camping Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 710370

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tynllwyncaravanpark@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tynllwyncaravanpark.co.uk/

Mae Tynllwyn yn safle bach cyfeillgar, teuluol sy’n cynnig croeso cynnes. Mae’n baradwys ar gyfer cerdded, beicio, gwylio adar neu ar gyfer ymlacio. Mae Rheilffordd Talyllyn yn troelli’n ysgafn heibio'r safle gyda gorsaf Rhydyronen ond 50 llath i ffwrdd. Cyfleusterau glân da, ardal chwarae, golchdy. Nifer o garafanau hunan ddarpar moethus i'w llogi.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Toiled cemegol
 • Pwynt trydan
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Dim Ysmygu
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi am ddim
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan
 • Cyfleusterau plant
 • Golchdy
 • Toiled

Gwobrau

 • Thumbnail