Tynllwyn Caravan and Camping Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 710370

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@tynllwyncaravanpark.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tynllwyncaravanpark.co.uk/

Mae Tynllwyn yn safle bach cyfeillgar, teuluol sy’n cynnig croeso cynnes. Mae’n baradwys ar gyfer cerdded, beicio, gwylio adar neu ar gyfer ymlacio. Mae Rheilffordd Gul Talyllyn yn troelli’n ysgafn heibio'r safle, gorsaf Rhydyronnen 50 llath i ffwrdd. Cyfleusterau glân da, ardal chwarae, siop, golchdy. Nifer o garafanau sefydlog moethus i'w llogi.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Toiled cemegol
 • Cot ar gael
 • Pwynt trydan
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael