Coast Deli and Dining

7 Seaview Terrace, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767470

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page croeso@coastdelidining.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.coastdelidining.co.uk/

Mae Coast Deli and Dining yn cynnig y gorau o fwyd a diod o Gymru, wedi'i gynhyrchu'n lleol a'i baratoi'n syml, gydag angerdd. Yn edrych dros Fae'r Eglwys, Aberdyfi, mae pysgod a physgod cregyn, crancod a chimychiaid yn cael eu glanio 200 metr o'r drws, tra bod y cig yn dod o ffermydd lleol.

Gwobrau

  • Thumbnail