Hendy Farm Holidays

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Hendy Farm, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 710457

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jones@farmline.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendyfarmholidays.co.uk/

Cewch ymlacio ar fferm weithredol dawel wedi’i lleoli rhwng y môr a’r mynyddoedd. Mae gennym arosfan ein hunain i drên Rheilffordd Talyllyn. Mwynhewch un o’n bythynnod 5* sydd ar gael gydol y flwyddyn neu cewch wely a brecwast yn y prif dŷ o’r Pasg hyd at fis Hydref. Rydym hanner milltir o Dywyn.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan

Gwobrau