Trefeddian Hotel

Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0SB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767213

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@trefwales.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.trefwales.com/

Mae golygfeydd ysgubol Gwesty'r Trefeddian dros Ceredigion yn lleoliad delfrydol i fwynhau'r bwyd arbennig sydd ar gael yno, yn enwedig ar ddiwrnod heulog ar y teras a'i olygfa syfrdanol o'r môr. Gweinir popeth o ginio tri chwrs yn yr ystafell fwyta i seigiau ysgafn mwy hamddenol, brechdanau a the prynhawn cartref blasus yn y lolfeydd cyfforddus.

Gwobrau

  • Thumbnail