Golwg Y Môr

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

90d Plas Edwards, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01844 343418

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page keith.sweetman2@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.beachsidehouse.co.uk/

Tŷ ger y traeth. Mynediad uniongyrchol i draeth tywodlyd. Golygfeydd di-rwystr o Fae Ceredigion. Gellir gweld dolffiniaid o’r tŷ. Tŷ tawel cyfforddus gyda dwy ystafell wely. Gwres canolog felly mae’n lle delfrydol ar gyfer teithiau cerdded yn ystod misoedd y gaeaf. Gwyliau byr ar gael.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Parcio
 • Cawod
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Gardd
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Peiriant golchi ar y safle

Gwobrau

 • Thumbnail