Salt Marsh Kitchen

6 College Green, Tywyn, Gwynedd, LL36 9BS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 711949

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@saltmarshkitchen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://saltmarshkitchen.co.uk/

Mae prydau bwyd y Salt Marsh Kitchen yn cael eu paratoi yn ffres bob dydd gan y tîm allan o gynhwysion lleol. Maent yn ymfalchïo mewn defnyddio'r cynnyrch gorau oll, gan greu seigiau tymhorol cyffrous a blasus sy'n newid yn barhaus heb unrhyw dorri cornel na chyfaddawdu. Yn organig a chynaliadwy pryd bynnag y bo modd.

Gwobrau

  • Thumbnail