Traeth Tywyn

Tywyn, Gwynedd, LL36 0DE

Mae’r gair Tywyn wedi deillio oddi wrth y geiriau Cymreig am dwyni tywod a glân y môr, a dyma yn union y gwnewch ddarganfod yma.  Tywod cadarn sydd yma - a digon ohono. Gwelir digonedd o dwyni tywod ar y rhan ddeheuol o’r traeth, sydd yn oddeutu pum milltir o hyd. Ychydig iawn o gerrig sydd yma - drwy ychwanegu hyn gyda’r nodweddion gorllewinol - mae’n le gwych ar gyfer syrffio. Mae lleoliad agored y traeth eang hwn yn ei wneud yn fan poblogaidd tu hwnt gyda bob math o chwaraeon dŵr eraill, megis sgïo jet. Mae cyfyngiadau ar gŵn ar yr traeth a hefyd parth gwahardd cychod. Mae’r ardal hefyd yn boblogaidd gyda phoblogaeth Bae Ceredigion o ddolffiniaid a moch môr. Yn ogystal â hyn oll ceir promenâd a phwll bychan. Ceir mynediad da i draeth Tywyn a cheir digonedd o barcio, boed hynny am ddim neu mewn meysydd codi tâl.

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Siop
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus