Merton Villa

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

High Street, Tywyn, Gwynedd, LL36 9DA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 712753

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page contact@mertonvilla.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.mertonvilla.co.uk/

Mae Merton Villa yn falch o fod wedi ei leoli ar arfordir Gorllewin Cymru, yn nhref Tywyn, sydd yng Ngwynedd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae gan Tywyn lawer i'w gynnig, ar gyfer teuluoedd, a'r rhai sy'n chwilio am antur, ac mae tŷ llety Merton Villa yn agos i lawer o'r atyniadau lleol a'r traeth baner las.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau