Ynysymaengwyn Camping, Caravan & Woodland Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

The Lodge, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 710684

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rita.blunden.ynysy@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ynysy.co.uk/

Mae’r safle awdurdod lleol hwn wedi’i leoli ar dir hen faenordy gyda chyfleusterau da at ddant pawb. Enillodd y safle wobr y Faner Werdd yn 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Mwynderau

 • Toiled cemegol
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Peiriant golchi ar y safle
 • WiFi ar gael
 • Pwynt trydan
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael