ArtWorks Aberdyfi

16 Chapel Square, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767127

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gallery@artworksaberdyfi.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.artworksaberdyfi.co.uk

Mae ArtWorks yn oriel gelf a chrefft ddi-elw sy'n cefnogi artistiaid a chrefftwyr proffesiynol lleol. Mae ganddynt ddetholiad gwych o gelf wreiddiol, printiau, ffotograffiaeth, tecstilau, cerameg, gwaith coed, gwaith metel, gwydr, gemwaith, llyfrau, cardiau cyfarch a syniadau anrhegion eraill gan dros 40 o arddangoswyr gwahanol. Naill ai ewch i'r oriel yn Aberdyfi, neu os nad yw hynny'n bosibl, yna edrychwch ar y gwasanaeth archebu drwy'r post ar eu gwefan.

Mwynderau

  • Derbynnir cardiau credyd
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Talebau rhodd ar gael