Proper Gander Tywyn

4 Stryd Fawr, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 712169 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07456 232423

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@propergandertywyn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.propergandertywyn.com/

Mae Proper Gander yn dŷ bwyta sy’n frwd dros etifeddiaeth a chynnyrch Cymreig. Maent yn cael eu cig eidion gwartheg duon Cymreig a chig oen Cymreig oddi wrth y cigydd yn Aberdyfi. Hefyd yn lleol o ddyfroedd Bae Ceredigion mae'r cimwch, berdys a’r crancod. Fe ddaw y cwrw o Fragdy’r Gader yn Nolgellau, y jin o Ddistyllfa’r Ddyfi yng Nghorris. Mae’r seidr, wisgi a fodca Cymreig ar gael yma hefyd. Dyma’r hyn yr ydym, dyma’r Clagwydd Propor.

 

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • WiFi ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Talebau rhodd ar gael
 • Croesewir teuluoedd
 • Parcio
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Toiled
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir Cŵn
 • WiFi am ddim