Rheilffordd Talyllyn

Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 710472

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Enquiries@talyllyn.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.talyllyn.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Rheilffordd Talyllyn yn reilffordd gul stêm hanesyddol, wedi ei lleoli ym mhrydferthwch cefn gwlad Canolbarth Cymru. Yn rhedeg o Dywyn i Abergynolwyn a Nant Gwernol, mae'r lein yn pasio rhaeadr hyfryd Dolgoch, ac mae yna lwybrau cerdded bendigedig trwy'r goedwig yn Nant Gwernol. Diwrnod allan gwych i'r teulu cyfan.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Siop
  • Caffi/Bwyty ar y safle