Pen Cefn Cottage Holidays

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Sarnau, Bala, Gwynedd, LL23 7LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 530481 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07768 506640

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page pencefncottages@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.pencefn.com

Os ydych yn dewis gwyliau hamddenol neu wyliau egnïol, mae ein bythynnod prydferth sydd mewn pump acer o gefn gwlad arbennig yn cynnig y lleoliad perffaith. Mae’r holl gyfarpar y byddwch eu hangen ar gael ymhob bwthyn. Mae’r bythynnod yn gyfforddus a glân gyda gardd guddiedig. Ymunwch â ni a byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes yma.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • Te/Coffi
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Disgrifiad Cryno