Siop Ria

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Ria Thomas

1 Tegid Street, Bala, Gwynedd, LL23 7UR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 521800 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07919 080048

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@siopria.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.siopria.co.uk

Rydym yn fanwerthwr annibynnol ar stryd y Bala yn cynnig amrywiaeth eang o anrhegion cyfoes, gemwaith, ategion ffasiwn a chardiau cyfarch a gynlluniwyd ac a wnaed â llaw yn ein siop.

  

Mwynderau

  • Derbynnir cardiau credyd
  • Croesewir teuluoedd
  • Talebau rhodd ar gael