T.J. Roberts a'i Fab

Tryweryn House, 8 Heol yr Orsaf, Bala, Gwynedd, LL23 7NG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520471

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ffan2003@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.welshqualitymeat.co.uk

Mae T. J. Roberts a'i Fab yn gigydd traddodiadol teuluol, yn darparu cigoedd lleol o'r safon uchaf yn uniongyrchol o ffermydd yr ardal.  

Mwynderau

  • Talebau rhodd ar gael