T.J. Roberts a'i Fab

Tryweryn House, 8 Heol yr Orsaf, Bala, Gwynedd, LL23 7NG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520471

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ffan2003@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.welshqualitymeat.co.uk

T. J. Roberts a'i Fab, cigydd teuluol traddodiadol. Arlwyo cig lleol o'r safon uchaf o'r ffermydd lleol yr ardal.

Mwynderau

  • Talebau rhodd ar gael