Hen Hafod nr Bala, Fedw'r Gog Maerdy, Maesmor Bala, Bryn Llan Bala & Tremyfron Bala

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Penisarmynydd, Maerdy, Corwen, Denbighshire, LL21 ONP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01490 460448 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07890 225907

Ffermdy ar ben ei hun o’r 17eg ganrif yw Hen Hafod ac fe’i lleolir un filltir o’r Bala. Ond dwy filltir o briffordd yr A5 tuag at Fetws-y-coed mae bwthyn Fedw’r Gog. Mae pob eiddo yn fendigedig a swynol ac yn llawn cymeriad. Lleolir Maesmor ar gyrion y Bala ac mae’r ystafell wely yn edrych dros y llyn. Croesawir anifeiliaid anwes. Gwyliau byr ar gael.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Parcio
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Codir ffi am danwydd/nwy
 • En-Suite
 • Llofft llawr gwaelod
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail