Rheilffordd Llyn Tegid

Yr Orsaf, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7DD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 540666

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@bala-lake-railway.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://bala-lake-railway.co.uk/cy/

Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn cynnig taith yn ôl a blaen o 9 milltir heibio Llyn Tegid, trwy harddwch Parc Cenedlaethol Eyri.Mwynhewch yr olygfa oddiar y trên o’r tirwedd a’r mynyddoedd - Arenig Fawr, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy. Lleolir prif-orsaf y lein yn Llanuwchllyn; o’r fan hyn mae’r trenau yn cysylltu’r pentref gyda thref hanesyddol y Bala. Dewch i’n gweld ni’n codi stêm yn y bore cyn i chi ymuno ar y trên, ymwelwch â’r bocs signals, neu i’r bwffé am banad a phryd ysgafn.Mae’r trenau yn cychwyn o Lanuwchllyn, lle mae bwffé, cyfleusterau a byrddau pic-nic. Cewch barcio am ddim yn yr orsaf.Mae’r rheilffordd yn fan cychwyn am ymweliad i’r llyn neu i’r dref. Cerddwch i mewn i’r Bala a’i siopiau a chaffis, taith 10 munud - neu beth am ymadael y trên yn Llangywer i nofio, pysgota neu torheulo ar y glannau? Mae’n bosib parcio nifer bychan o geir wrth ymyl ein gorsaf Bala Penybont, neu defnyddiwch y meysydd parcio yn y dref, hanner milltir i ffwrdd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus