Palé Hall

Palé Estate, Llandderfel, Gwynedd, LL23 7PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 530285

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@palehall.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.palehall.co.uk/

Wedi'i wreiddio yng nghynnyrch lleol gwych y rhanbarth, gan ddefnyddio'r cynhwysion gorau lleol, organic, lle bo hynny'n bosibl, mae'r cynnig bwyta gwych yn Palé Hall yn dymhorol ac yn ffres, gan rannu dylanwadau o bob rhan o'r byd ond yn seiliedig ar y traddodiadau coginio gwych Prydain a Chyfandir Ewrop. Mae'n anrhydedd iddynt gael yr enwog Michael Caines fel mentor cogydd ac ymgynghorydd. Mae'n credu bod yn rhaid i gogyddion gwych allu trawsnewid yr hyn sy'n doreithiog ac yn ei dymor yn rhywbeth creadigol, dychmygus, hardd ac yn anad dim yn flasus. Mae bwydydd o'r fath, yn naturiol, yn blasu o'r tir y maen nhw'n tarddu ohono. Mae'n disgwyl i'w holl gogyddion greu perthynas lleol ac ystyrlon gyda ffermwyr, tyfwyr, pysgotwyr, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr. Mae'n fendith i Palé Hall gael rhai o'r goreuon ym Mhrydain ar stepan y drws. Gan weithio gyda'i gilydd, mae Michael a'r Prif Gogydd wedi datblygu bwydlen fwyta wych i herio'r blas. Gyda seigiau Michael ei hun yn ffurfio ei sylfaen, mae pob elfen yn wledd i'r synhwyrau.
 

Gwobrau

  • Thumbnail