Palé Hall

Palé Estate, LL23 7PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 530 285

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@palehall.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.palehall.co.uk/

Wedi'i wreiddio yn nwyddau lleol da'r rhanbarth, gan ddefnyddio'r cynhwysion organig gorau a gynhyrchir yn lleol, yn drugarog lle bo'n bosibl, mae'r cynnig bwyta cain yma yn Neuadd y Palé yn cynnig bwyd tymhorol a ffres, gan rannu dylanwadau ar draws y byd ond yn seiliedig ar y coginio gwych traddodiadau Prydain a Chyfandir Ewrop.

Rydym wedi ein hanrhydeddu wrth gael Michael Caines fel ein mentor a'n cynghorydd coginio. Mae'n credu bod yn rhaid i gogyddion gwych allu trawsnewid yr hyn sydd ar gael yn dymhorol yn rhywbeth creadigol, dychmygus, hardd ac ar ben oll yn flasus. Bwydydd o'r fath, yn naturiol, yn llawn blas o'r tir y maent yn cael eu tyfu ynddo. Mae'n disgwyl i'r holl gogyddion greu perthnasau lleol ac ystyrlon gyda ffermwyr, tyfwyr, pysgotwyr, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr. Ceir y rhai o'r cyflenwyr gorau ym Mhrydain ar garreg ein drws.

Wrth weithio gyda'n gilydd, mae Michael a'n Prif Gogydd wedi datblygu bwydlen fwyd cyffrous. Gyda llestri Michael ei hun yn ffurfio ei sylfaen, mae pob elfen yn wledd i'r synhwyrau.
 

Gwobrau

  • Thumbnail