Parc Gwyliau Pen Y Garth

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Rhos y Gwaliau, Bala, Gwynedd, LL23 7ES

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520485

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@penygarth.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.penygarth.com/

Dim ond taith gerdded fer o Lyn Tegid a dim ond milltir o'r Bala, mae Parc Gwyliau Pen y Garth wedi'i leoli'n wych mewn 24 erw o barcdir ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Ardal naturiol, heb ei gyffwrdd sydd o amgylch Parc Gwyliau Pen y Garth, gyda llai o dorfeydd o'i gymharu â rhannau eraill o Eryri, ond mae golygfeydd dramatig o hyd, gyda mynyddoedd bron yn cyffwrdd â 3,000 troedfedd, cymoedd dwfn, dyffrynnoedd, nentydd sy'n llifo'n gyflym, afonydd, rhaeadrau, coedwigoedd a llawer o lynnoedd.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cawod
 • Golchdy
 • Cyfleusterau plant

Gwobrau

 • Thumbnail