Cymdeithas Genweirio Y Bala a'r Cylch

22 Blaenddol, Bala, Gwynedd, LL23 7BB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07929 593319

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page balaangling@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.balaangling.co.uk

Mae Cymdeithas Genweirio Y Bala a'r Cylch yn darparu cyfle i bysgota ar afonydd a llynnoedd ar gyfer pysgod bras a gêm. Mae pysgota ar gael ar docyn dydd, wythnos neu dymor.