R.H.Roberts Cycles

7/9 Y Stryd Fawr, Bala, Gwynedd, LL23 7AG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520252

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@rhrcycles.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.rhrcycles.magix.net/public/

Siop feiciau annibynnol hirsefydlog wedi'i lleoli yn nhref farchnad y Bala, sy'n darparu'n bennaf ar gyfer y farchnad hamdden a beicio teulu a hefyd yn darparu cyfleusterau llogi ac atgyweirio beiciau am brisiau cystadleuol. Darnau sbâr ac ategolion wedi'u stocio ar gyfer Beiciau Mynydd, Ffordd ac phlant. Hybridiau a beiciau mynydd lefel mynediad yw eu beiciau llogi yn bennaf.