Cigydd Bala Butcher

69 Y Stryd Fawr, Bala, Gwynedd, LL23 7AE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520422

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page markbala@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://balabutcher.co.uk/

Mae Cigydd Bala Butchers yn gigyddion arobryn yn y Bala, Gogledd Cymru. Gyda chig eidion, porc a dofednod i gyd yn dod o ffermwyr lleol ac ŵyn wedi'u prynu o ocsiwn y farchnad da byw yn y Bala, maen nhw'n ceisio eu gorau i sicrhau bod yr holl gig ffres mor lleol â phosib, a thrwy hynny gefnogi ffermwyr lleol a busnesau bach.