Cigydd Bala Butcher

69 High Street, Bala, LL23 7AE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520422

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page markbala@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://balabutcher.co.uk/

Mae Cigydd Bala Butchers yn gigydd sydd wedi ennill gwobrau a leolir yn y Bala, Gogledd Cymru. Perchennog a rheolwr yw’r cigydd profiadol, Mark Watkins.

Gyda chig eidion, porc ac ieir o ffermwyr cyfagos a chig oen o’i stoc eu hunain yn y Bala, maent yn gwneud eu gorau glas i sicrhau bod eu cigoedd ffres i gyd mor lleol â phosib, a thrwy hynny yn cefnogi ffermwyr lleol a busnesau bach.