Gwesty'r Plas Coch

52, Y Stryd Fawr, Bala, Gwynedd, LL23 7AB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520309

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@yplascoch.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.yplascoch.com

Mae Plas Coch yn sefydliad hanesyddol yn Nhref Y Bala, Gogledd Cymry ac yn wreiddiol cafodd ei adeiladu fel tafarn yn 1780. Mae yna fwydlen eang yma sydd yn gweddu pawb, yn cynnwys prydau traddodiadol Cymraeg gan ddefnyddio cynnyrch ffres lleol.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Talebau rhodd ar gael
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Toiled
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir Cŵn
 • WiFi am ddim