Palé Hall Hotel and Restaurant

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llandderfel, Bala, Gwynedd, LL23 7PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 530285

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquires@palehall.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.palehall.co.uk

Mae Palé Hall yn westy moethus 5 Seren, gyda dynodiad gwesty moethus gwledig Relais a Chateaux. Mae'r bwyty arbennig tair rhosglwm yn cynnwys prydau nodweddiadol gan y prif gogydd, Gareth Stevenson. Mae Palé Hall yn gyrchfan ar gyfer tawelwch, moethusrwydd ac ymblesera coginiol. Wedi'i leoli yn nyffryn tawel yr Afon Ddyfrdwy, mae gan y plasty mawr, hanesyddol, uchel, Fictorianaidd yma, ardd goediog unigryw sy'n ymestyn i lannau'r afon. Mae Parc Cenedlaethol Eryri ysblennydd ar stepan y drws. Mae gan y gwesty ddeunaw ystafell wely moethus, wedi'w dylunio'n unigol a'u hardduno'n ysblennydd, pob un gydag ystafell ymolchi hyfryd â phob cyfleuster. Disgwylwch i fwynhau safonau gwasanaeth eithriadol mewn awyrgylch cyfeillgar, anffurfiol ac ymlaciedig.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Lifft
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Disgownt i grwpiau
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail