Bala Backpackers

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

32 Tegid Street, Bala, Gwynedd, LL23 7EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 521700

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@Bala-Backpackers.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bala-backpackers.co.uk/

Wrth aros am fwy, mi fydd y pris yn llai! Am wyliau byr gwerth chweil o safon 4-Seren : Mae gwelyau sengl, mewn llofftydd gyda 2, 3, 4, a 5 gwely gyda chiwbicl ymolchi, yn rhoi naws o foethusrwydd na fyddech yn ei ddisgwyl i’r hostel yma. Hen adeilad swynol yng nghalon Bala, yng nghalon Cymru – ardal gyffrous. Mae gan Bala y gorau o bopeth awyr agored yng Nghymru : Dwr, Mynyddoedd, Afonydd, Llynnoedd, Môr, Rheilffyrdd, Traciau Coedwig, Ffyrdd da, Bwyd am y gwelwch chi, Diwylliant Cymraeg, Hostel Bendigedig, i gyd yn Ne Parc Cenedlaethol Eryri. Dewch yma i brofi bywyd y stryd, dydd neu nos. Mae yna Gaffi Eco newydd ar draws y ffordd gyda llety moethus uwchben. Nodwch : Pris y person y noson : £13.00 - £21 + £3 llogi dillad gwely.

Mwynderau

 • Croeso i bartion bws
 • En-Suite
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Siaradir Cymraeg
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail