Y Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol

Frongoch, Bala, Gwynedd, LL23 7NU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 521083

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@nationalwhitewatercentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nationalwhitewatercentre.co.uk

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol yn gartref i rafftio dŵr gwyn a chaiacio yn y DU. Mae’r ganolfan wedi ei lleoli ar yr Afon Tryweryn; afon fynydd Cymreig go iawn yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Er yn afon fynydd naturiol, mae lefelau’r afon yn cael ei reoli gan argae, felly mae’r dyfroedd yn wyllt drwy gydol y flwyddyn. Yn wahanol i leoliadau Dŵr Gwyn eraill y DU, dos dim angen i chi gyfaddawdu; mwynhewch y dŵr gwyn, amgylchiadau dibynadwy’r afon, ac amgylchfyd naturiol hardd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty ar y safle