Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01490 420463

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llynbrenig@dwrcymru.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.llyn-brenig.co.uk

Mae ymweliad â Llyn Brenig yn golygu diwrnod allan i'w fwynhau ac yn llawn hwyl. Mae'r ganolfan ymwelwyr ar agor trwy gydol y flwyddyn, gydag oriau estynedig yn ystod y tymor pysgota. Mae’r caffi a’r siop yn cynnig golygfeydd panoramig dros y gronfa - sef un o ddyfroedd mewndirol mwyaf Cymru. Mae maes chwarae antur ac ardal picnics, ac arddangosfa sy’n adrodd stori Llys Brenig.