Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 541000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glan-llyn@urdd.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

Mae Gwersyll Glan-Llyn yn ganolfan addysg awyr agored wedi'i leoli ar lannau Llyn Tegid ger Y Bala. Mae modd i'r ymweliadau fod yn rhai preswyl neu'n ymweliadau diwrnod, ac mae modd i'r gwersyll drefnu gweithgaredd awyr agored mewn ardaloedd ledled Cymru trwy gyfrwng Gwasanaeth Awyr Agored Glan-Llyn.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • WiFi ar gael
  • Pecynnau ar gael
  • Caffi/Bwyty