Sospan Fach

97, Y Stryd Fawr, Bala, Gwynedd, LL23 7AE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520396

Bwyd cartrefol, da. Caiff yr holl gynnyrch cig ei gyflenwi gan T. J. Roberts, cigydd lleol. Ceir prydau wyau yn defnyddio wyau Cae Pant, te prynhawn cartref a chwrw Wrecsam ar dap. Croeso Cynnes!

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiled
  • Derbynnir Cŵn
  • Gwybodaeth i ymwelwyr
  • Gorsaf bws gerllaw
  • Croesewir teuluoedd