Endeavour Guest House

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Rhodfa'r Môr, Abermaw, Gwynedd, LL42 1NA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280271

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page endeavourguesthouse@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.endeavour-guest-house.co.uk/

Mae'r Endeavour Guest House wedi'i leoli'n wych ar lan y môr, dim ond 100 llath o draeth Baner Las arobryn Abermaw, gyda golygfeydd di-dor o Fae Ceredigion a Deheudir Eryri a dim ond ychydig funudau o gerdded o sawl bwyty a thafarn arbennig. Mae'r holl ystafelloedd wedi'u dodrefnu'n chwaethus gyda gwelyau a gobenyddion cyfforddus ychwanegol, lliain o ansawdd a hambyrddau lletygarwch wedi'u stocio'n dda, a chynigir opsiwn esgidiau sych i gerddwyr a man cloi diogel i feicwyr. 

Gwobrau

  • Thumbnail