Môr Wyn Guest House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

21 Marine Parade, Abermaw, Gwynedd, LL42 1NA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280185

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.barmouthguesthouse.com

Mae Môr Wyn yn dŷ llety bach, cyfeillgar,teuluol, wedi'i leoli ar lan y môr yn Abermaw, Gwynedd, Gogledd Cymru. Mae wedi ennill dynodiad tair sêren gan Croeso Cymru. Fe'i leolir ym mhen pellaf Marine Parade, yn ddigon pell o ganol y dref iddo fod yn heddychlon, ond yn dal i fod yn ddigon agos i gerdded. Dyma'r tŷ llety agosaf at y traeth yn Abermaw.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw