Trawsdir Camping Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llanaber, Abermaw, Gwynedd, LL42 1RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280999

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@trawsdir.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.barmouthholidays.co.uk

Parc teuluol 5 seren ar arfordir Canolbarth Cymru 2 1/2 milltir i'r gogledd o Abermaw, gyda golygfeydd godidog dros Fae Ceredigion a dim ond taith gerdded fer o filltiroedd o draeth tywodlyd prydferth. Â gwasanaeth caeau yn llawn. Wi-Fi ar gael. Pod teulu gyda theledu. Cynigion arbennig drwy gydol y flwyddyn. Agor cyfnod y Nadolig. Lleiniau tymhorol sydd ar gael.

Mwynderau

 • Toiled cemegol
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt trydan
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Nwy ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan

Gwobrau