The Sandpiper

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars

7 Rhodfa'r Môr, Abermaw, Gwynedd, LL42 1NA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280318

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sandpiper1878@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.thesandpiperguesthouse.co.uk

Mae The Sandpiper mewn safle gwych ar lan y môr yn Abermaw, gyda golygfeydd hyfryd o'r môr, awyrgylch cyfeillgar a gwasanaeth rhagorol. Wedi'i leoli dim ond 5 munud o gerdded i ganol y dref, a thafliad carreg o draeth tywodlyd enwog Abermaw, The Sandpiper yw'r ganolfan ddelfrydol ar gyfer gwyliau pleserus. 

Mwynderau

  • Derbynnir cardiau credyd
  • Llofft llawr gwaelod
  • Dim Ysmygu
  • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
  • Darperir ar gyfer deiet arbennig
  • Teledu yn yr ystafell/uned

Gwobrau

  • Thumbnail