The Tilman

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
  • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Stryd yr Eglwys, Abermaw, Gwynedd, LL42 1EW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 281888

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@thetilman.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://thetilman.co.uk/

Wedi'i leoli yng nghanol Abermaw, mae'r Tilman ond ychydig funudau o gerdded i'r harbwr, y traeth a'r siopau. Mae gan bob ystafell en-suite modern, gyda chawodydd cerdded i mewn mawr ac mae ystafelloedd uwchraddol hefyd yn elwa o fath ar wahân. Mae'n gyrchfan berffaith ar gyfer cerdded a seibiannau gweithgaredd awyr agored ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. 

Gwobrau