The Last Inn

Stryd yr Eglwys, Abermaw, Gwynedd, LL42 1EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280530

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.last-inn.co.uk/

Mae The Last Inn yn Abermaw yn un o'r tafarndai enwocaf ac atmosfferig yng Nghymru, sy'n dyddio'n ôl i'r 15fed ganrif pan ddechreuodd ei oes fel cartref crydd. Yn awr, mae'r nodweddion gwreiddiol a gedwir yn ychwanegu at apêl gyffredinol ac unigryw The Last Inn; yn ffefryn parhaol gyda thrigolion lleol a thwristiaid sy'n dychwelyd. Mae gan The Last Inn far llawn cymeriad gyda dewis amrywiol, a bwydlen ardderchog sy'n cynnwys dewisiadau lleol traddodiadol. Cynhelir nosweithiau adloniant yn rheolaidd.

Gwobrau

  • Thumbnail