Beautiful Wales Luxury Holiday Cottages

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ceilwart Ganol Farm, Llanaber, Abermaw, Gwynedd, LL42 1YS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280738 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07528 304000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jan@beautifulwales.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.beautifulwales.co.uk

Ysguboriau gwyliau moethus 5 Seren ar eiddo yn ymwneud â marchogaeth, sy'n edrych dros y traeth a'r môr yn Llanaber, Abermaw. Pob cyfleuster modern, gan gynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi / sychu, barbeciw, teledu sgrin fawr, gwresogi dan y llawr ac ati. Golygfeydd gwych o'r lolfa a cheginau. Yn ddelfrydol ar gyfer gwylio'r machlud. Caniateir uchafswm o 2 gi am ddim. Ger Llwybr yr Arfordir, llwybrau troed yn arwain i ffyrdd porthmyn. Ger mynyddoedd, môr a haul.

Mwynderau

 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw

Gwobrau