Dylan's Restaurant

Y Prom, Cricieth, Gwynedd, LL52 0HU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522773

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page criccieth@dylansrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.dylansrestaurant.co.uk/locations/criccieth

Bwyty anffurfiol, croesawgar i deuluoedd, yn gweini pizza, bwyd môr ac ychydig o seigiau eraill. Cyrchu cynhwysion yn lleol lle bo hynny'n bosibl a gwneud y gorau o'r fwydlen yn yr adeilad yn ddyddiol.

Gwobrau

  • Thumbnail